แสง

แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่โดยประมาณ ตั้งแต่ 4 x 1014  เฮิรตซ์    ถึง  8 x 1014  เฮิรตซ์หรือมีความยาวคลื่นในช่วง 400 ถึง 700  นาโนเมตร   แสงที่มองเห็นได้มีช่วงคลื่นแคบมาก เป็นช่วงคลื่นที่เรตินา ( retina ) มีความไวสูง  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงนี้มีความยาวคลื่น   7.8 x 10-7    เมตรไปถึง      3.8 x 10-7         เมตร      และมีความถี่อยู่ระหว่าง 4 x 1014     เฮิรตซ์   ถึง    8 x 1014    เฮิรตซ์   แสงสว่างเกิดขึ้นได้เนื่องจากอิเลกตรอนในอะตอมหรือโมเลกุลเปลี่ยนสถานะของพลังงาน ( energy state  )  ความรู้สึกทางประสาทที่เราเห็นสีต่าง ๆ กันเนื่องมาจากความถี่ที่ต่างกันของสี สีต่าง ๆ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่าง ๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: